PROJEKTUTVECKLING

Att arbeta med vår projektutvecklingsdel innebär att vi tar ansvar för vår del i projektet tills du som kund är fullständigt nöjd. Vi är en ekonomiskt fördelaktig part då vi utgår från vår bemanningsstyrka för att tillsätta personal med rätt kompetens i uppdragen. Vi har alla yrkesgrupper som krävs för projekt inom teknikmontage, kontor och butik. 

Bemanning

Att hyra in personal från oss är ett effektivt sätt att säkra kompetensbehovet samtidigt som det ger dig möjlighet att justera personalstyrkan med kort varsel utan att du själv behöver anställa eller säga upp.


Rekrytering

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. B3 Personals erfarna och kompetenta rekryteringskonsulter har lång erfarenhet av att rekrytera såväl specialistkompetens och produktionspersonal inom de flesta branscher.