Företagstjänster

PROJEKT

Att arbeta med vår projektutvecklingsdel innebär att vi tar ansvar för vår del i projektet tills du som kund är fullständigt nöjd. Vi är en ekonomiskt fördelaktig part då vi utgår från projektbeskrivningen för att tillsätta personal med rätt kompetens i uppdragen. Vi har alla yrkesgrupper som krävs för projekt inom teknikmontage, kontor och butik. 

Vi tar ansvar hela vägen med planering, utförande och slutkontroll.


Bemanning

Att bemanna med B3 Personal är ett effektivt och flexibelt sätt att säkra kompetensbehovet samtidigt som det ger dig möjlighet att justera personalstyrkan med kort varsel utan att du själv behöver anställa eller varsla. Du tar in den kompetens som du för stunden har behov av. Det är inte dyrt att hyra då du inte behöver Då alla kostnader för försäkring till VAB och Sjukfrånvaro ingår.

Du kan alltid hyra först och överta en anställning under ett bemanningsuppdrag om du känner att personen är rätt.


Rekrytering

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. B3 Personals erfarna och kompetenta rekryteringskonsulter vet vad betydelsen av kultur, prestation, egenskaper & resultat innebär i sitt arbete

När du tar hjälp av oss så vet du att du får en Person med rätt kompetens samt personliga egenskaper som sätter prestationen i fokus och skapar lönsamhet åt företaget.